Om CB Ekonomitjänst på Österlen

CB Ekonomitjänst är en liten redovisningsbyrå med stort engagemang. God kundkontakt är lika viktig för mig som hög kvalitets- och servicenivå. Min affärsidé är att erbjuda kvalificerade redovisningstjänster, företagsekonomisk rådgivning samt skatterådgivning åt mindre företag.

 

Christina Björklund, Civilekonom och Auktoriserad Redovisningskonsult SRF,
Grundare av CB Ekonomitjänst i Trelleborg